You are currently viewing ממודל ההתפתחות של פרויד ועד אריקסון

ממודל ההתפתחות של פרויד ועד אריקסון

ההתפתחות האנושית תמיד הייתה מוקד למחקר ענף של מיטב הפסיכולוגיים

איך נוצרת הנפש האנושית, איך מתעצבים מנגנוני ההתנהגות המשפיעים על חיינו, איך אנחנו הופכים למי שאנחנו. שאלות אלו עמדו במוקד המחקר של אקדמאים רבים. ההזדמנויות החבויות בתיאוריות ההתפתחות האנושית, נובעים מכך שהן מאפשרות פתח פוטנציאלי לשינוי מהייסוד של תהליכים פתולוגיים בהתבגרות שלנו. הבנה של מיקומו המדויק של הפגם בתהליך ההתבגרות, תאפשר פוטנציאלית למקד טיפול פסיכולוגי בטיפול בחסך הספציפי של המטופל. למרות הניסיונות ארוכי השנים, טרם נמצא מודל אחד שיהיה מקובל על כלל החוקרים כמודל מושלם המתאר את ההתפתחות האנושית. שני חוקרים שהמודלים שלהם נחשבים למוכרים יותר בתחום הם פרויד ואריקסון.

 

מהם ההבדלים המרכזיים בין תורת ההתפתחות של פרויד לזו של אריקסון?

שתי התורות, זו של פרויד וזו של אריקסון, הן למעשה לא מנוגדות זו לזו. אריקסון בנה את מודל ההתפתחות שלו תוך הסתמכות על זה של פרויד, עם שינויים ודגשים שונים. ההבדלים המרכזיים בין שתי התורות כוללים בין השאר:

תורת ההתפתחות של פרויד: פרויד היה למעשה המייסד של עולם הפסיכואנליזה, והרעיונות שלו היו הבסיס לכמעט כל טיפול פסיכולוגי במשך עשרות שנים. תורת ההתפתחות של פרויד מתבססת על שלבים שיש לעבור בהתפתחות תקינה כאשר לכל שלב מוצמד אזור ארוגני. השלב הראשון, הוא השלב האוראלי, במסגרתו התינוק חווה את העולם דרך הכנסת דברים לפיו. השלב השני הוא השלב האנאלי, במסגרתו ילדים נוטים להתעסק עם פלסטלינה חימר ובוץ, לטענת פרויד כתחליף לעניין שלהם ביציאות שלהם. לאחר מכן מגיע שלב פאלי בו הילדים מגלים עניין באברי המין שלהם, ומפתחים תסביך אדיפאלי. לאחר מכן מגיע תורו של שלב החביון, בו היצר המיני הוא תת הכרתי בלבד, ולאחר מכן מגיע המתבגר לשלב הגניטאלי, והתבגרותו לכאורה הושלמה.

תורת ההתפתחות של אריקסון: תורת ההתפתחות של אריקסון לקחה את התורה של פרויד, האריכה אותה כך שתכלול את כל השלבים אותם עובר האדם עד הזקנה, והצמידה לכל שלב קונפליקט משלו עמו צריך להתמודד. השלב הראשון, השלב האוראלי, מתייחס לקונפליקט של אמון מול חשדנות, שפתרון שלו ייתן לאדם תחושת ביטחון. השלב השני, השלב האנאלי, הוא שלב של עימות נפשי בין אוטונומיה לבין בושה, והוא מקביל לשליטה על הצרכים ומקנה לילד תחושת שליטה. השלב הגניטלי מתאפיין בקונפליקט יוזמה מול אשמה ומעניק מטרה, שלב החביון יצרנות מול נחיתות ומעניק תחושת יכולת וכך הלאה.

 

פסיכולוגיה התפתחותית היא תחום אשר רב בו הנסתר על הגלוי

תורת ההתפתחות של אריקסון ממשיכה עם קונפליקטים ופתרונם עד סוף החיים. למעשה, העובדה שאין היום תורה אחת עלייה כולם מסכימים, הופכת את תחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית לתחום מרתק במיוחד, בו יש עוד המון מקום למחקר ולתגליות חדשות.