You are currently viewing לימודי הנהלת חשבונות כל מה שצריך לדעת

לימודי הנהלת חשבונות כל מה שצריך לדעת

חושבים לעשות הסבה מקצועית ולהפוך למנהלי חשבונות? זהו תחום מתגמל, מבוקש ובעל סף כניסה נמוך יחסית ללא צורך בלימודים לתואר ראשון מלא. במאמר זה נסקור את התכנים הנלמדים בקורסים, ואת הדרך לקבל את ההסמכה בתום הלימודים.

מה לומדים כדי להיות מנהל חשבונות?

קורס הנהלת חשבונות בנוי משתי רמות עיקריות – רמה אחת הבסיסית ורמה שתיים המתקדמת. בשני הקורסים יחדיו לומדים את מקצועות הליבה בקורסי מבוא כמו איסוף מידע חשבונאי, רישום בתוכנות פיננסיות, סיווג ההוצאות וההכנסות, עריכת דוחות כספיים, עסקאות מט"ח, ניהול חשבונאות למלכ"רים, שיטות שונות לחישוב פחת, מיסוי וחישובי רווח והפסד. כל אחד מהתחומים הללו משתנה באופן תדיר, ולכן חשוב ללמוד את הקורס העדכני ולבצע את ההשלמות הנדרשות.

לאחר סיום הלימודים (בהיקף של 28 שעות לימוד לפחות) יש לעמוד בבחינת ההסמכה שמבצע משרד העבודה. סטודנטים שעברו את המבחן יהיו זכאים הן לתעודה מטעם משרד הכלכלה והן לתעודת מקצוע "הנהלת חשבונות סוג 2".

לאחר סיום הלימודים יש להתחיל לעבוד באופן מעשי במשרד העוסק בתחום כדי לקבל את הניסיון המעשי בפועל. בסיום ההתמחות ניתן להמשיך גם ללימודי המשך, ולקבל שתי תעודות נוספות המאפשרות להתחיל לעבוד גם עבור עסק קטן ובינוני, תוך יישום החומר הנלמד בקורסים הנוספים.

הנהלת חשבונות סוג 3

הרגולטור מעוניין לוודא כי אך ורק מנהלי חשבונות שעסקו בתחום ועברו את לימודי ההמשך יוכלו לפעול בעסקים בינוניים וגדולים יותר. לכן, יש לעבור עוד שעות של הכשרה, ולעבור מבחן נוסף שמכונה "הנהלת חשבונות סוג 3". המבחן מחולק לשני מרכיבים – בחינה עיונית ובחינה מעשית. המצליחים במבחן יכולים לעבוד הן באופן עצמאי והן כשכירים בארגונים בתחום הנהלת החשבונות הכולל גם ידע נרחב במיסוי, דו"חות שנתיים, יצירת מאזנים, השקעות בניירות ערך לטווח קצר וארוך, מימון, יסודות ביקורת חשבונות, דו"ח תזרים, תקינה חשבונאית ועוד.

אפשרות זו מגדילה את היצע מקומות העבודה שבהם מנהל החשבונות יכול לעבוד וכן מאפשרת לו להתקדם לדירוג הגבוה ביותר של ניהול חשבונות – חשבונאי בכיר מדופלם. דרגה זו מחייבת אף היא קורס מיוחד ועמידה במבחנים.

חשבונאי בכיר מדופלם

התואר המהווה את ההסמכה הגבוה ביותר הוא החשבונאי הבכיר, תואר שמתקבל לא רק לאחר לימודים מתאימים והצלחה במבחן מעשי ועיוני, אלא גם לאחר עמידה בפני וועדת הסמכה מיוחדת. חשוב להבין כי כאשר אדם מגיע לדרגה זו הוא מסוגל לייעץ גם לחברות גדולות בנושא מימון ומיסים, וגם להיות מעורב בקבלת החלטות הקשורות לתורת המסחר והמשק, ביטוח ומדיניות מוניטרית ופיסקלית. נדרשת רמה גבוהה של אתיקה ויכולת להתמודד עם קבלת החלטות על בסיס נתונים שונים פיננסיים שונים. כמו כן, נדרש ידע בתפעול מערכות ממוחשבות וכספיות ברמה גבוהה ותקופה של ניסיון מעשי בתחום.

לסיכום, תחום הנהלת החשבונות טומן בחובו מגוון רחב של הזדמנויות קידום לקריירה מתגמלת ומרתקת. ניתן להתחיל ללמוד את הנהלת החשבונות הבסיסית ולעבוד בתחום או להמשיך הלאה להסמכות מתקדמות ומורכבות יותר.